Publication details

On robust estimation and smoothing with spatial and tonal kernels

Monography Chapter

Mrázek Pavel, Weickert J., Bruhn A.


serial: Geometric properties for incomplete data, p. 335-352 , Eds: Klette R., Kozera R., Noakes L.

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): IAA2075302, GA AV ČR

keywords: image analysis, M-estimation, mode filtering

abstract (eng):

This paper deals with establishing relations between a number of widely used nonlinear filters for digital image processing. We cover robust statistical estimation with (local) M-estimators, local mode filtering in image histogram space, bilateral filtering, nonlinear diffusion, and regularisation approaches. We show that their implementation reveals a highly similar structure. We demonstrate that all these methods can be cast in into a unified framework of functional minimisation.

abstract (cze):

Článek se zabývá vzájemnými vztahy nejčastěji používaných nelineárních filtrů v oblasti číslicového zpracování obrazu. Studuje lokální M-odhady, lokální filtraci v obrazovém nebo histogramovém prostoru, bilaterální filtraci, nelineární difuzi a regularizační přístupy. Článek demonstruje jednotný přístup k těmto metodám pomocí minimalizace funkcionálu.

RIV: BD