Publication details

Illumination Invariant Texture Retrieval

Conference Paper (international conference)

Haindl Michal, Vácha Pavel


serial: Proceedings of ICPR 2006 - The 18th International Conference on Pattern Recognition, p. 276-279 , Eds: Tang Y.Y., Wang S.P., Yeung D.S., Yan H., Lorette G.

action: ICPR 2006 - The 18th International Conference on Pattern Recognition, (Hong Kong, CN, 20.08.2006-24.08.2006)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 507752, , IAA2075302, GA AV ČR, 1ET400750407, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk

keywords: illumination invariants, texture retrieval, BTF textures

preview: Download

abstract (eng):

Two fast illumination invariant image retrieval methods for scenes comprising textured objects with variable illumination are introduced. Both methods are based on texture gradient modelled by efficient set of random field models. We developed the illumination insensitive measures for textured images representation and compared them favorably with steerable pyramid and Gabor features in the illumination invariant BTF texture recognition.

abstract (cze):

Dvě rychlé metody, nezávislé na osvětlení scény, pro vyhledávání obrazů s texturními objekty jsou prezentovány. Obě metody jsou založené na texturním gradientu modelovaném množinou modelů náhodných polí. Vyvinuli jsme míry necitlivé na osvětlení pro reprezentaci texturních obrazů a úspěšně jsme je porovnali s příznaky řiditelné pyramidy a gaborovými příznaky v úloze na osvětlení nezávislém rozpoznávání BTF textur.

Cosati: 09K

RIV: BD