Publication details

Texture Defect Detection

Journal Article

Haindl Michal, Grim Jiří, Mikeš Stanislav


serial: Lecture Notes in Computer Science vol.2007, p. 987-994

action: Computer Analysis of Images and Patterns, (Vienna, AT, 27.08.2007-29.08.2007)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1ET400750407, GA AV ČR, 507752, , 1M0572, GA MŠk, 2C06019, GA MŠk, IAA2075302, GA AV ČR

keywords: texture, defect detection, Markov random fields

preview: Download

abstract (eng):

This paper presents a fast multispectral texture defect detection method based on the underlying three-dimensional spatial probabilistic image model. The model first adaptively learns its parameters on the flawless texture part and subsequently checks for texture defects using the recursive prediction analysis. We provide colour textile defect detection results that indicate the advantages of the proposed method.

abstract (cze):

Článek prezentuje rychlou multispektrální metodu detekce texturních defektů, založenou na třídimenzionálním prostorovém pravděpodobnostním obrazovém modelu. Model nejprve adaptivně identifikuje své parametry na bezchybné části textury a následně hledá texturní defekty pomocí rekurzivní prediktivní analýzy. Výsledky detekce poruch barevných textilií demonstrují výhody navržené metody.

RIV: BD