Publication details

Conference Paper (international conference)

A Gaussian mixture-based colour texture model

Haindl Michal, Grim Jiří, Somol Petr, Pudil Pavel, Kudo M.

: Proceedings of the 17th IAPR International Conference on Pattern Recognition, p. 177-180

: International Conference on Pattern Recognition /17./, (Cambridge, GB, 23.08.2004-26.08.2004)

: CEZ:AV0Z1075907

: IST-2001-34744, Commission EC, 507752, , GA402/03/1310, GA ČR

: texture synthesis, mixture models

(eng): A new method of colour texture modelling based on Gaussian distribution mixtures is discussed. We estimate the local statistical properties of the monospectral version of the target texture in the form of a Gaussian mixture of product components. The synthesized texture is obtained by means of a step-wise prediction of the texture image. The proposed texture modelling method can be viewed as a statistically controlled sampling.

(cze): Práce popisuje novou metodu pro modelování barevných textur založenou na pravděpodobnostním modelu typu gaussovské distribuční směsi. Odhadujeme lokální statistické vlastnosti monospektrální verze cílové textury ve formě gaussovské směsi součinových složek. Syntéza textury je založena na predikci texturního obrazu

: 09K

: BD