Publication details

Neural networks

Monography Chapter

Vajda Igor, Grim Jiří


serial: Systems Science and Cybernetics, p. 224-248 , Eds: Parra-Luna Francisco

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA102/07/1594, GA ČR

keywords: neural networks, probabilistic approach

preview: Download

abstract (eng):

The method of selective coloring of neurons discovered in 1875 enabled the structure of neural tissue to be shown as a complex network of specific cells—neurons. Neurons occur in a wide variety of shapes and sizes, have a large number of inputs (synapses) at their receptive zones (dendrites), and a single output line (axon) branched into multiple synaptic endings. The microelectrode was the starting point of ideas that led to the binary threshold model of a neuron’s electrical activity. In 1949 a physiological rule was proposed for synaptic plasticity as a basic adaptive principle of neural assemblies. However, despite the extensive and detailed knowledge accumulated in the last century, the learning principles of biological neural assemblies still continue to be a strong motivation for the further search for suitable neural network models.

abstract (cze):

Kapitola krátce shrnuje historii zkoumání nervového systému a zejména problematiku umělých neuronových sítí. Krátce jsou popsány různé přístupy k modelování neuronových sítí a jejich přínos. Zvláštní pozornost je věnována formální analýze vlastností perceptronu a pravděpodobnostnímu přístupu k neuronovým sítím. Cílem kapitoly je poskytnout základní představu a historii a současném stavu problematiky neuronových sítí a naznačit možné směry dalšího vývoje modelování neuronových sítí.

RIV: BD