Publication details

Dynamic Oscillating Search Algorithm for Feature Selection

Conference Paper (international conference)

Somol Petr, Novovičová Jana, Grim Jiří, Pudil Pavel


serial: ICPR 2008 Proceedings (Int. Conf. on Pattern Recognition), p. 2308-2311

action: ICPR 2008 (Int. Conf. on Pattern Recognition), (Tampa, Florida, US, 07.12.2008-11.12.2008)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M0572, GA MŠk, 1ET400750407, GA AV ČR, GA402/03/1310, GA ČR, 2C06019, GA MŠk

keywords: feature selection, subset search, sequential search, oscillating search, subset size optimization

preview: Download

abstract (eng):

We introduce a new feature selection method suitable for non-monotonic criteria, i.e., for Wrapper-based feature selection. Inspired by Oscillating Search, the Dynamic Oscillating Search: (i) is deterministic, (ii) optimizes subset size, (iii) has built-in preference of smaller subsets, (iv) has higher optimization performance than other sequential methods. We show that the new algorithm is capable of over-performing older methods not only in criterion maximization ability but in some cases also in obtaining subsets that generalize better.

abstract (cze):

Představujeme novou metodu výběru příznaků vhodnou pro nemonotonní kritéria, tedy pro výběr příznaků typu Wrapper. Inspirováno oscilačním vyhledáváním, nové dynamické oscilační vyhledávání: (i) je deterministické, (ii) optimalizuje velikost podmnožiny, (iii) má vestavěn mechanizmus upřednostnění menších podmnožin, (iv) má silnější optimalizační schopnost než ostatní sekvenční metody. Ukazujeme že nový algoritmus je schopen nejen nalézat řešení blíže optimu ve smyslu optimalizovaného kritéria, ale které také lépe zobecňuje.

RIV: BD