Publication details

Programový systém PREDITAS a možnosti jeho aplikace v geologii

Conference Paper (international conference)

Bláha Svatopluk, Pudil Pavel, Patočka F.


serial: Matematické metody v geologii, p. 6-17 , Eds: Němec V., Pácal Z., Soukup B., Svoboda K.

publisher: ČSVTS, (Příbram 1989)

action: Hornická Příbram ve vědě a technice, (Příbram, CS, 16.10.1989-20.10.1989)

keywords: Geologie ložisková, analýza významnosti komponent měření