Publication details

Journal Article

Znalostní přístup k výběru nejinformativnějších proměnných pro rozhodovací problémy klasifikačního typu

Pudil Pavel, Novovičová Jana, Somol Petr

: Acta Oeconomica Pragensia vol.8, 2 (2000), p. 11-24

: AV0Z1075907

: VS96063, MŠMT, ME 187, MŠMT, KSK1075601, GA AV

(cze): Práce shrnuje současný stav poznání v oblasti statistické metodiky výběru nejinformativnějších příznaků pro reprezentaci a klasifikaci dat.

(eng): The state-of-art in the methodology of statistical feature selection for data representation and classification is presented.

: 09K

: BC