Publication details

Znalostní přístup k výběru nejinformativnějších proměnných pro rozhodovací problémy klasifikačního typu

Journal Article

Pudil Pavel, Novovičová Jana, Somol Petr


serial: Acta Oeconomica Pragensia vol.8, 2 (2000), p. 11-24

research: AV0Z1075907

project(s): VS96063, MŠMT, ME 187, MŠMT, KSK1075601, GA AV

abstract (cze):

Práce shrnuje současný stav poznání v oblasti statistické metodiky výběru nejinformativnějších příznaků pro reprezentaci a klasifikaci dat.

abstract (eng):

The state-of-art in the methodology of statistical feature selection for data representation and classification is presented.

Cosati: 09K

RIV: BC