Publication details

Výběr nejinformativnějších faktorů při akvizici podniků pomocí metod rozpoznávání obrazů

Journal Article

Pudil Pavel, Pirožek P., Somol Petr


serial: Acta Oeconomica Pragensia vol.8, 2 (2000), p. 143-159

research: AV0Z1075907

project(s): VS96063, MŠMT

abstract (cze):

Práce představuje možnosti využití metod rozpoznávání pro rozhodování o akvizičních procesech a určení faktoru, ovlivňujících úspěšnost procesu akvizice.

abstract (eng):

Paper outlines potential of using pattern recognition methods for decision-making processes concerning acquisition processes and for determining factors influencing success of acquisition process.

Cosati: 05D, 09I

RIV: AH