Publication details

Journal Article

Výběr nejinformativnějších faktorů při akvizici podniků pomocí metod rozpoznávání obrazů

Pudil Pavel, Pirožek P., Somol Petr

: Acta Oeconomica Pragensia vol.8, 2 (2000), p. 143-159

: AV0Z1075907

: VS96063, MŠMT

(cze): Práce představuje možnosti využití metod rozpoznávání pro rozhodování o akvizičních procesech a určení faktoru, ovlivňujících úspěšnost procesu akvizice.

(eng): Paper outlines potential of using pattern recognition methods for decision-making processes concerning acquisition processes and for determining factors influencing success of acquisition process.

: 05D, 09I

: AH