Publication details

Interaktivní prezentace výsledků sčítání lidu pomocí pravděpodobnostních modelů se zaručenou ochranou anonymity dat

Monography Chapter

Grim Jiří, Boček Pavel, Pudil Pavel


serial: Manažerské rozhledy FM 2001. Sborník příspěvků, p. 13-18 , Eds: Pudil P.

publisher: VŠE, (Jindřichův Hradec 2002)

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): GA402/01/0981, GA ČR

keywords: probabilistic models, distribution mixture, EM algorithm

abstract (cze):

Navrhovaná metoda nabízí nový, uživatelsky pohodlný přístup k výsledkům sčítání lidu, založený na pravděpodobnostním modelu původních mikrodat. Pravděpodobnostní model ve formě konečné distribuční směsi je použit jako báze znalostí expertního systému. Výsledný softwarový produkt umožňuje interaktivní odvození libovolné statistické informace z odhadnutého modelu bez přístupu k původnímu souboru individuálních dotazníků, bez jakéhokoli rizika narušení ochrany dat.

abstract (eng):

We propose a new user-friendly method of interactive presentation of census results based on a probabilistic model of census data. The final software product can deduce any information from the estimated model only - without any contact with the original data. In this way the information supplied by census can be made universally accessible without any risk of violation of privacy.

Cosati: 05D, 12B

RIV: BB