Publication details

Monography Chapter

Interaktivní prezentace výsledků sčítání lidu pomocí pravděpodobnostních modelů se zaručenou ochranou anonymity dat

Grim Jiří, Boček Pavel, Pudil Pavel

: Manažerské rozhledy FM 2001. Sborník příspěvků, p. 13-18 , Eds: Pudil P.

: VŠE, (Jindřichův Hradec 2002)

: CEZ:AV0Z1075907

: GA402/01/0981, GA ČR

: probabilistic models, distribution mixture, EM algorithm

(cze): Navrhovaná metoda nabízí nový, uživatelsky pohodlný přístup k výsledkům sčítání lidu, založený na pravděpodobnostním modelu původních mikrodat. Pravděpodobnostní model ve formě konečné distribuční směsi je použit jako báze znalostí expertního systému. Výsledný softwarový produkt umožňuje interaktivní odvození libovolné statistické informace z odhadnutého modelu bez přístupu k původnímu souboru individuálních dotazníků, bez jakéhokoli rizika narušení ochrany dat.

(eng): We propose a new user-friendly method of interactive presentation of census results based on a probabilistic model of census data. The final software product can deduce any information from the estimated model only - without any contact with the original data. In this way the information supplied by census can be made universally accessible without any risk of violation of privacy.

: 05D, 12B

: BB