Publication details

Conference Paper (international conference)

A roller - fast sampling-based texture synthesis algorithm

Haindl Michal, Hatka M.

: International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision. WSCG 2005. Proceedings, p. 80-83

: University of West Bohemia, (Plzen 2005)

: WSCG 2005 /13./, (Plzen, CZ, 31.01.2005-04.02.2005)

: CEZ:AV0Z10750506

: IST-2001-34744, Commission EC, 1ET400750407, GA AV ČR, IAA2075302, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk

: texture modelling, BTF textures

(eng): This paper describes a method for synthesizing natural textures that realistically matches given colour texture appearance. The novel texture synthesis method, which we call the roller, is based on the overlapping tiling and subsequent minimum error boundary cut. An optimal double toroidal patch is seamlessly repeated during the synthesis step. While the method allows only moderate texture compression it is extremely fast and easily implementable in a graphical hardware for purpose of real-time rendering.

(cze): Článek popisuje jednoduchou metodu pro bezešvé rozšíření přírodních barevných textur. Nová metoda, kterou nazýváme "váleček", je založena překrývajících se oblastech, které jsou následně rozříznuty podlekritéria minimální chyby. Optimální dvojitě toroidních oblast se bezešvě opakuje v kroku syntézy. Metoda dovoluje omezenou kompresi textur, nicméně je extrémně rychlá a umožňuje implementaci přímo v grafickém procesoru pro zobrazení v reálném čase.

: 09K

: BD