Publications - Pavel Boček


Books and chapters (2)

1. * Vojtěch Kopský, Pavel Boček: Group ingormatics and tensor calculus. International Tables for Crystallography, 372-374. Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 2003.
2. Jiří Grim, Pavel Boček, Pavel Pudil: Interaktivní prezentace výsledků sčítání lidu pomocí pravděpodobnostních modelů se zaručenou ochranou anonymity dat. Manažerské rozhledy FM 2001. Sborník příspěvků, 13-18. VŠE, Jindřichův Hradec 2002.

Journal articles (15)

1. * Pavel Boček, Miroslav Šiman: Directional quantile regression in R. Kybernetika 53:3 (2017), 480-492. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i..   Download
2. * Pavel Boček, Miroslav Šiman: On weighted and locally polynomial directional quantile regression. Computational Statistics 32:3 (2017), 929-946.   Download
3. * Pavel Boček, Miroslav Šiman: Directional quantile regression in Octave (and MATLAB). Kybernetika 52:1 (2016), 28-51. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i..   Download
4. Jiří Grim, Jan Hora, Pavel Boček, Petr Somol, Pavel Pudil: Statistical Model of the 2001 Czech Census for Interactive Presentation. Journal of Official Statistics 4 (2010), 1-23.   Download
5. Jiří Grim, J. Hora, Petr Somol, Pavel Boček, P. Pudil: Interaktivní statistický model dat ze sčítání lidu v České republice v r. 2001. Statistika: Statistics and Economy Journal 89:4 (2009), 285-299.   Download
6. * Jan Šindelář, Pavel Boček: Kolmogorov complexity and probability measures. Kybernetika 38:6 (2002), 729-745. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i..
7. * Jan Šindelář, Pavel Boček: Kolmogorov complexity, pseudorandom generators and statistical models testing. Kybernetika 38:6 (2002), 747-759. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i..
8. * Martin Janžura, Pavel Boček: Relative asymptotic efficiency of the maximum pseudolikelihood estimate for Gauss-Markov random fields. Statistical Inference for Stochastic Processes 5:2 (2002), 179-197.
9. * Pavel Boček, T. Feglar, Martin Janžura, Igor Vajda: Prognosis and optimization of homogeneous Markov message handling networks. Kybernetika 37:6 (2001), 625-646. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i..
10. * Petr Tichavský, Pavel Boček: Detection of influential points by convex hull volume minimization. Kybernetika 34:5 (1998), 515-534. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i..
11. * Martin Janžura, Pavel Boček: A method for knowledge integration. Kybernetika 34:1 (1998), 41-55. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i..
12. * Pavel Boček, Petr Lachout: Linear programming approach to LMS-estimation. Computational Statistics and Data Analysis 19:2 (1995), 129-134. Elsevier.
13. * Pavel Boček, Jiří Grim, Pavel Kolář: Podle počítače. Porovnání výkonnosti českých a slovenských podniků, zařazených do první vlny kupónové privatizace. Hospodářské noviny 115 (1992), 8.
14. * Pavel Boček, Jiří Grim, Pavel Kolář: Kam s kupóny v druhém kole?. Hospodářské noviny 135 (1992), 8.
15. * Pavel Boček, Jiří Grim, Pavel Kolář: Kupónová privatizace zdárně pokračuje. Akcionář 3:15 (1992), 8.

Conference papers (8)

1. Jiří Grim, J. Hora, Pavel Boček, Petr Somol, P. Pudil: Information analysis of census data by using statistical models. Proceedings of the International Conference on Statistics - Investment in the Future, 1-7. Czech Statistical Office, Prague 2004.
2. Jiří Grim, Pavel Boček, Pavel Pudil: Safe dissemination of census results by means of interactive probabilistic models. Proceedings of the ETK-NTTS 2001 Conference, 849-856. European Communities, Rome 2001.
3. * Martin Janžura, Pavel Boček: Asymptotic efficiency of the maximum pseudolikelihood estimate for Gauss-Markov random fields. Statistical Methods for Image Processing, 13-15. University of Uppsala, Uppsala 1999.
4. Jiří Grim, Pavel Boček: Statistical model of Prague households for interactive presentation of census data. SoftStat '95. Advances in Statistical Software 5, 271-278. Lucius & Lucius, Stuttgart 1996.
5. * Jan Šindelář, Pavel Boček: Are there safe Monte-Carlo methods?. Computer-Intensive Methods in Control and Signal Processing, 39-46. ÚTIA AV ČR, Praha 1994.
6. * Milan Studený, Pavel Boček: CI-models arising among 4 random variables. Uncertainty Processing in Expert Systems. Proceedings, 268-282. VŠE, Praha 1994.
7. * Pavel Boček, Jan Ámos Víšek: Significance of differences of estimates. Asymptotic Statistics. Proceedings, 195-202. PhysicaVerlag, Heidelberg 1994.
8. * Pavel Boček, Stanislav Jílovec, Jiří Skřivánek: Tram Traffic Control under Extraordinary Conditions. Second European Congress on Systems Science, 1371-1376. Afcet, Paris 1993.

Other publications (13)

1. * Pavel Boček, Karel Vrbenský: Implementace algoritmu MIDIA v prostředí Google Spreadsheets. Research Report 2325. ÚTIA AV ČR, Praha 2012.   Download
2. * Pavel Boček: Robustness of Spacing-based Power Divergence Statistics. Abstracts of Contributions to 7th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making, 23-23. ÚTIA AVČR, v.v.i, Praha 2011.   Download
3. * Pavel Boček, Igor Vajda, E. van der Meulen: Goodness-of-Fit Disparity Statistics Obtained by Hypothetical and Empirical Quantizations. Research Report 2292. , Praha 2010.   Download
4. * Pavel Boček, Igor Vajda, E. van der Meulen: Asymptotic properties and numerical comparison of spacings-based power divergence statistics. Prague Stochastics 2010, Book of Abstracts, 65-65. Institute of Information Theory and Automation, Prague 2010.
5. * Pavel Boček, Igor Vajda, Edward van der Meulen: Asymptotic properties and numerical comparison of spacings-based power divergence statistics. Abstracts of Contributions to 6th International Workshop on Data – Algorithms – Decision Making, 26-26. ÚTIA AV ČR, Praha 2010.   Download
6. * Pavel Boček: Výpočet charakteristik základních typů bran FTA. Research Report 2209. ÚTIA AV ČR, Praha 2007.
7. * Pavel Boček, Igor Vajda: Testování hypotéz o násobných multinomiálních modelech. Interní publikace DAR - ÚTIA 2007/15. ÚTIA AV ČR, Praha 2007.
8. * Pavel Boček, Petr Salaba, Petr Volf, Karel Vrbenský: Modelování doby do poruchy a FTA. Research Report 2174. ÚTIA AV ČR, Praha 2006.
9. * Pavel Boček, Tomáš Marek, Igor Vajda: Discrete Efficient Methods 1: Testing Compound Hypotheses. Interní publikace - DAR - ÚTIA 2005/15. ÚTIA AV ČR, Praha 2005.
10. * Martin Janžura, Pavel Boček: Stochastické metody prognózování parametrů v datových sítích. Research Report 1981. ÚTIA AV ČR, Praha 2000.
11. * Jiří Grim, Pavel Boček: Statistical Model of Prague Households for Interactive Presentation of Census Data. Research Report 1822. ÚTIA AV ČR, Praha 1994.
12. * Jan Šindelář, Pavel Boček: Kolmogorov Complexity and the Law of the Interated Logarithm. Research Report 1796. ÚTIA AV ČR, Praha 1994.
13. * Jan Šindelář, Pavel Boček: On Kolmogorov complexity of infinite sequences. Research Report 1761. ÚTIA AV ČR, Praha 1993.