Publications - Pavel Pudil


Books and chapters (8)

1. Petr Somol, Jana Novovičová, Pavel Pudil: Moderní metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání. Umělá inteligence 6, 424-468. Academia, Praha 2013.   Download
2. Petr Somol, Jana Novovičová, Pavel Pudil: Efficient Feature Subset Selection and Subset Size Optimization. Pattern Recognition, Recent Advances, 75-98. In-Teh, Vukovar, Croatia 2010.   Download
3. Pavel Pudil, Jana Novovičová, Petr Somol: Recent feature selection methods in statistical pattern recognition. Pattern Recognition and String Matching, 1-51. Kluwer, Dordrecht 2003.
4. Jiří Grim, Pavel Boček, Pavel Pudil: Interaktivní prezentace výsledků sčítání lidu pomocí pravděpodobnostních modelů se zaručenou ochranou anonymity dat. Manažerské rozhledy FM 2001. Sborník příspěvků, 13-18. VŠE, Jindřichův Hradec 2002.
5. Pavel Pudil, Z. Říhová: Učící se metody rozpoznávání a jejich použití v ekonomii a managementu. Manažerské rozhledy FM 2000. Sborník příspěvků FM JU, 81-90. VŠE, Praha 2001.
6. Pavel Pudil: Multidisciplinární podpora managementu. Vědecký sborník VŠE v Praze. University of Economics, Prague 2000.
7. Pavel Pudil, Jana Novovičová: Novel methods for feature subset selection with respect to problem knowledge. Feature Extraction, Construction and Selection: A Data Mining Perspective, 101-116. Kluwer Academic, Boston 1998.
8. Jana Novovičová, Pavel Pudil: Feature selection and classification by modified model with latent structure. Dealing with Complexity. A Neural Networks Approach, 126-138. Springer, London 1997.

Journal articles (41)

1. Petr Somol, Jiří Grim, Jana Novovičová, P. Pudil: Improving feature selection process resistance to failures caused by curse-of-dimensionality effects. Kybernetika 47:3 (2011), 401-425. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i..   Download
2. Jiří Grim, Jan Hora, Pavel Boček, Petr Somol, Pavel Pudil: Statistical Model of the 2001 Czech Census for Interactive Presentation. Journal of Official Statistics 4 (2010), 1-23.   Download
3. Jiří Grim, J. Hora, Petr Somol, Pavel Boček, P. Pudil: Interaktivní statistický model dat ze sčítání lidu v České republice v r. 2001. Statistika: Statistics and Economy Journal 89:4 (2009), 285-299. Český Statistický Úřad.   Download
5. Jana Novovičová, Petr Somol, Michal Haindl, Pavel Pudil: Conditional Mutual Information Based Feature Selection for Classification Task. Lecture Notes in Computer Science 45:4756 (2007), 417-426.
6. Petr Somol, Jana Novovičová, Pavel Pudil: Notes on the evolution of feature selection methodology. Kybernetika 43:5 (2007), 713-730. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i..
7. Petr Somol, Jana Novovičová, Pavel Pudil: Flexible-hybrid sequential floating search in statistical feature selection. Lecture Notes in Computer Science 44:4109 (2006), 623-639.   Download
8. Jana Novovičová, Petr Somol, Pavel Pudil: Oscillating feature subset search algorithm for text categorization. Lecture Notes in Computer Science 44:4225 (2006), 578-587.
9. Jiří Grim, Petr Somol, Michal Haindl, Pavel Pudil: Color Texture Segmentation by Decomposition of Gaussian Mixture Model. Lecture Notes in Computer Science 19:4225 (2006), 287-296.   Download
10. Jiří Grim, Petr Somol, Pavel Pudil: Probabilistic neural network playing and learning Tic-Tac-Toe. Pattern Recognition Letters 26:12 (2005), 1866-1873. Elsevier.
11. Petr Somol, B. Baesens, Pavel Pudil, J. Vanthienen: Filter- versus wrapper-based feature selection for credit scoring. International Journal of Intelligent Systems 20:10 (2005), 985-999. Wiley.   Download
12. Petr Somol, Pavel Pudil, J. Kittler: Fast Branch & Bound algorithms for optimal feature selection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 26:7 (2004), 900-912. IEEE Computer Society.
13. Jiří Grim, J. Hora, Pavel Pudil: Interaktivní reprodukce výsledků sčítání lidu pomocí statistického modelu se zaručenou ochranou anonymity dat. Statistika: Statistics and Economy Journal 40:5 (2004), 400-414. Český Statistický Úřad.
14. Jiří Grim, P. Just, Pavel Pudil: Strictly modular probabilistic neural networks for pattern recognition. Neural Network World 13:6 (2003), 599-615. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i..
15. Pavel Pudil, Jana Novovičová, Petr Somol: Feature selection toolbox software package. Pattern Recognition Letters 23:4 (2002), 487-492. Elsevier.
16. Jiří Grim, J. Kittler, Pavel Pudil, Petr Somol: Multiple classifier fusion in probabilistic neural networks. Pattern Analysis and Applications 5:7 (2002), 221-233.
17. Petr Somol, Pavel Pudil: Feature selection toolbox. Pattern Recognition 35:12 (2002), 2749-2759. Elsevier.   Download
18. Pavel Pudil, Michal Haindl: Czech Pattern Recognition Society. IAPR Newsletter 23:3 (2001), 4-5.
19. Jiří Grim, Pavel Pudil, Petr Somol: Probabilistic information retrieval from census data based on distribution mixtures. Acta Oeconomica Pragensia 8:2 (2000), 41-47.
20. Pavel Paclík, Jana Novovičová, Pavel Pudil, Petr Somol: Road sing classification using Laplace kernel classifier. Pattern Recognition Letters 21, 1165-1173. Elsevier.
21. K. Fuka, Pavel Pudil: Objektová analýza a návrh systému pro podporu rozhodování. Výsledky a zhodnocení. Acta Oeconomica Pragensia 8:2 (2000), 60-70.
22. Pavel Pudil, P. Pirožek, Petr Somol: Výběr nejinformativnějších faktorů při akvizici podniků pomocí metod rozpoznávání obrazů. Acta Oeconomica Pragensia 8:2 (2000), 143-159.
23. Pavel Pudil, Jana Novovičová, Petr Somol: Znalostní přístup k výběru nejinformativnějších proměnných pro rozhodovací problémy klasifikačního typu. Acta Oeconomica Pragensia 8:2 (2000), 11-24.
24. Petr Somol, Pavel Pudil: Branch & Bound algoritmus s částečným řazením uzlů výpočetního stromu. Acta Oeconomica Pragensia 8:2 (2000), 33-40.
25. Petr Somol, Pavel Pudil: Oscilační algoritmy pro vyhledávání příznaků. Acta Oeconomica Pragensia 8:2 (2000), 25-32.
26. Petr Somol, Pavel Pudil, Jana Novovičová, Pavel Paclík: Adaptive floating search methods in feature selection. Pattern Recognition Letters 20, 1157-1163. Elsevier.   Download
27. Pavel Pudil, Jana Novovičová: Novel methods for subset selection with respect to problem knowledge. IEEE Intelligent Systems 13:2 (1998), 66-74.
29. Pavel Pudil, Jana Novovičová, Petr Somol, Radislav Vrňata: Conceptual base of feature selection consulting system. Kybernetika 34:4 (1998), 451-460. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i..
30. Pavel Pudil, Michal Haindl: Statistical techniques in pattern recognition. ERCIM News, 57. European Research Consortium for Informatics and Mathematics.
31. Z. Říhová, Pavel Pudil: Šíření a využívání informací z hlediska participativního rozhodování. Acta Oeconomica Pragensia 5:1 (1997), 93-101.
32. Jana Novovičová, Pavel Pudil, J. Kittler: Divergence based feature selection for multimodal class densities. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 18:1 (1996), 218-223. IEEE Computer Society.
33. Pavel Pudil, Jana Novovičová, N. Choakjarernwanit, J. Kittler: Feature selection based on the approximation of class densities by finite mixtures of special type. Pattern Recognition 28:9 (1995), 1389-1398. Elsevier.
34. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, J. Kittler: Simultaneous learning of decision rules and important attributes for classification problems in image analysis. Image and Vision Computing 12:3 (1994), 193-198. Elsevier.
35. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, J. Kittler: Floating search methods in feature selection. Pattern Recognition Letters 15, 1119-1125. Elsevier.   Download
36. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, J. Kittler: The Max-Min approach to feature selection: its foundations and practical potential. Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 25, 71-84.
37. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, N. Choakjarernwanit, J. Kittler: An analysis of the Max-Min approach to feature selection and ordering. Pattern Recognition Letters 14:11 (1993), 841-847. Elsevier.
38. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, Svatopluk Bláha: Statistical Approach to Pattern Recognition: Theory and Practical Solution by Means of PREDITAS System. Kybernetika 27:1 (1991), 1-24/příl..
39. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, Svatopluk Bláha: Statistical Approach to Pattern Recognition: Theory and Practical Solution by Means of PREDITAS System. Kybernetika 27:2 (1991), 25-40/příl..
40. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, Svatopluk Bláha: Statistical Approach to Pattern Recognition: Theory and Practical Solution by Means of PREDITAS System. Kybernetika 27:5 (1991), 41-56.
41. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, Svatopluk Bláha: Statistical Approach to Pattern Recognition: Theory and Practical Solution by Means of PREDITAS System. Kybernetika 27:6 (1991), příloha 57-78.

Conference papers (77)

1. Jiří Grim, P. Pudil: Mixtures of Product Components versus Mixtures of Dependence Trees. Computational Intelligence, 365-382. Springer, Cham 2016.   Download
2. Jiří Grim, P. Pudil: Pattern Recognition by Probabilistic Neural Networks - Mixtures of Product Components versus Mixtures of Dependence Trees. NCTA2014 - International Conference on Neural Computation Theory and Applications, 65-75. SCITEPRESS, Rome 2014.   Download
3. P. Pudil, L. Blažek, O. Částek, P. Somol, Jiří Grim: Identification of Corporate Competitiveness Factors – Comparing Different Approaches. Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance 2013, 259-267. Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading 2013.   Download
4. Petr Somol, Jiří Grim, Jiří Filip, P. Pudil: On Stopping Rules in Dependency-Aware Feature Ranking. Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications, 286-293. Springer, Heidelberg 2013.   Download
5. Petr Somol, Jiří Grim, P. Pudil: Fast Dependency-Aware Feature Selection in Very-High-Dimensional Pattern Recognition. Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (IEEE SMC 2011), 502-509. IEEE, Piscataway 2011.   Download
6. Petr Somol, Jiří Grim, Pavel Pudil: The Problem of Fragile Feature Subset Preference in Feature Selection Methods and A Proposal of Algorithmic Workaround. Proc. 2010 Int. Conf. on Pattern Recognition, 4396-4399. IEEE Computer Society, Istanbul 2010.   Download
7. Petr Somol, Jana Novovičová, Pavel Pudil: Improving Sequential Feature Selection Methods Performance by Means of Hybridization. Proc. 6th IASTED Int. Conf. on Advances in Computer Science and Engineering. ACTA Press, Calgary 2010.   Download
8. Jiří Grim, Petr Somol, Pavel Pudil: Digital Image Forgery Detection by Local Statistical Models. 2010 Sixth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, 579-582. IEEE computer society, Los Alamitos, California 2010.   Download
9. Petr Somol, Jiří Grim, Pavel Pudil: Criteria Ensembles in Feature Selection. Multiple Classifier Systems, LNCS 5519, 304-313. Springer, Berlin Heidelberg 2009.
10. Michal Haindl, Stanislav Mikeš, Pavel Pudil: Unsupervised Hierarchical Weighted Multi-Segmenter. Multiple Classifier Systems, LNCS 5519, 272-282. Springer, Berlin Heidelberg 2009.   Download
11. Petr Somol, Jana Novovičová, Pavel Pudil: On the Over-Fitting Problem of Complex Feature Selection Methods. Proc. 5th International Computer Engineering Conference - A better Information Society Through the e@, 12-17. Cairo University, Káhira 2009.   Download
12. Jana Novovičová, Petr Somol, Pavel Pudil: A New Measure of Feature Selection Algorithms’ Stability. ICDMW '09: Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, 382-387. IEEE Computer Society, Washington, DC, USA 2009.
13. Petr Somol, Jana Novovičová, Pavel Pudil: Are Better Feature Selection Methods Actually Better? Discussion, Reasoning and Examples. Proceedings of the International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - BIOSTEC 2008, 246-253. INSTICC Press, Madeira 2008.   Download
14. Jiří Grim, Petr Somol, Pavel Pudil, I. Míková, M. Malec: Texture Oriented Image Inpainting based on Local Statistical Model. Proc. 10th IASTED Conf. on Signal & Image Processing, SIP 2008, 15-20. ACTA Press, Calgary 2008.   Download
15. Petr Somol, Jana Novovičová, Jiří Grim, Pavel Pudil: Dynamic Oscillating Search Algorithm for Feature Selection. ICPR 2008 Proceedings (Int. Conf. on Pattern Recognition), 2308-2311. IEEE Computer Society, Tampa, Florida 2008.   Download
16. Pavel Pudil, Petr Somol, R. Střítecký: Methodology of selecting the most informative variables for decision-making problems of classification type. Proceedings 6th Int. Conf. on Information and Management Sciences, 1-18. California Polytechnic State University, USA, Lhasa, Tibet, China 2007.   Download
17. Jiří Grim, Michal Haindl, Petr Somol, Pavel Pudil: A subspace approach to texture modelling by using Gaussian mixtures. Proceedings of the 18th Conference on Pattern Recognition. ICPR 2006, 235-238. IEEE, Los Alamitos 2006.
18. Petr Somol, Pavel Pudil: Multi-Subset Selection for Keyword Extraction and Other Prototype Search Tasks Using Feature Selection Algorithms. Proceedings of ICPR 2006 - The 18th International Conference on Pattern Recognition, 736-739. IEEEPress, Piscataway 2006.   Download
19. Michal Haindl, Pavel Pudil, Petr Somol: Pattern Recognition Based on Multidimensional Models. MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, 80-86. West Bohemian University, Pilsen, Plzeň 2006.
20. Pavel Pudil, Petr Somol, Michal Haindl: Introduction to Statistical Pattern Recognition. MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, 163-170. West Bohemian University, Pilsen, Plzeň 2006.
21. Jiří Grim, Petr Somol, Michal Haindl, Pavel Pudil: A statistical approach to local evalution of a single texture image. Proceedings of the Sixtheenth Annual Symposium of the Pattern Recognition Association of South Africa, 171-176. University of Cape Town, Cape Town 2005.
22. Pavel Pudil, Petr Somol: An overview of feature selection techniques in statistical pattern recognition. Proceedings of the Sixtheenth Annual Symposium of the Pattern Recognition Association of South Africa, 1-14. University of Cape Town, Cape Town 2005.
23. Pavel Pudil, Petr Somol: Current feature selection techniques in pattern recognition. Advances in Soft Computing. . Proceedings of the 4th International Conference on Computer Recognition Systems, 53-68. Springer, Heidelberg 2005.
24. Michal Haindl, Jiří Grim, Pavel Pudil, M. Kudo: A hybrid BTF model based on Gaussian mixtures. Texture 2005. Proceedings of the 4th International Workshop on Texture Analysis, 95-100. IEEE, Los Alamitos 2005.
25. Michal Haindl, Jiří Grim, Petr Somol, Pavel Pudil, M. Kudo: A Gaussian mixture-based colour texture model. Proceedings of the 17th IAPR International Conference on Pattern Recognition, 177-180. IEEE, Los Alamitos 2004.
26. Jana Novovičová, Antonín Malík, Pavel Pudil: Feature selection using improved mutual information for text classification. Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition. Joint IAPR International Workshops SSPR 2004 and SPR 2004. Proceedings, 1010-1017. Springer, Berlin 2004.
27. Jiří Grim, J. Hora, Pavel Boček, Petr Somol, P. Pudil: Information analysis of census data by using statistical models. Proceedings of the International Conference on Statistics - Investment in the Future, 1-7. Czech Statistical Office, Prague 2004.
28. Petr Somol, Pavel Pudil, Jiří Grim: On prediction mechanisms in Fast Branch & Bound algorithms. Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition. Joint IAPR International Workshops SSPR 2004 and SPR 2004. Proceedings, 716-724. Springer, Berlin 2004.   Download
29. Jiří Grim, Petr Somol, Pavel Pudil, P. Just: Probabilistic neural network playing a simple game. Artificial Neural Networks in Pattern Recognition. Proceedings, 132-138. University of Florence, Florence 2003.
30. Jiří Grim, Pavel Pudil, Petr Somol: Boosting in probabilistic neural networks. Proceedings of the 16th International Conference on Pattern Recognition, 136-139. IEEE Computer Society, Los Alamitos 2002.   Download
31. Jiří Grim, Pavel Boček, Pavel Pudil: Safe dissemination of census results by means of interactive probabilistic models. Proceedings of the ETK-NTTS 2001 Conference, 849-856. European Communities, Rome 2001.
32. Jiří Grim, J. Kittler, Pavel Pudil, Petr Somol: Information analysis of multiple classifier fusion. Lecture Notes in Computer Science. 2096. Multiple Classifier Systems, 168-177. Springer, Berlin 2001.
33. J. Kittler, Pavel Pudil, Petr Somol: Advances in statistical feature selection. Lecture Notes in Computer Science. 2013. Advances in Pattern Recognition - ICAPR 2001. Proceedings, 425-434. Springer, Heidelberg 2001.
34. Petr Somol, Pavel Pudil: Feature selection toolbox as a multi-purpose tool in pattern recognition. Pattern Recognition in Information Systems. Proceedings of the 1st International Workshop on Pattern Recognition in Information Systems, 91-102. ICEIS Press, Setúbal 2001.   Download
35. Petr Somol, Pavel Pudil, Jiří Grim: Branch & Bound algorithm with partial prediction for use with recursive and non-recursive criterion forms. Lecture Notes in Computer Science. 2013. Advances in Pattern Recognition - ICAPR 2001. Proceedings, 425-434. Springer, Heidelberg 2001.   Download
36. Pavel Pudil, Petr Somol: Recent advances in methodology of feature selection for statistical pattern recognition. Computer Data Analysis and Modeling. Proceedings of the Sixth International Conference, 163-171. Belarussian State University, Minsk 2001.
37. Jiří Grim, Pavel Pudil, Petr Somol: Multivariate structural Bernoulli mixtures for recognition of handwritten numerals. Proceedings of the 15th International Conference on Pattern Recognition, 585-589. IEEE Computer Society, Los Alamitos 2000.
38. Jiří Grim, Pavel Pudil, Petr Somol: Recognition of handwritten numerals by structural probabilistic neural networks. Proceedings of the Second ICSC Symposium on Neural Computation, 528-534. ICSC, Wetaskiwin 2000.   Download
39. Jiří Grim, J. Kittler, Pavel Pudil, Petr Somol: Combining multiple classifiers in probabilistic neural networks. Lecture Notes in Computer Science. 1857. Multiple Classifier Systems, 157-166. Springer, Berlin 2000.
40. Petr Somol, Pavel Pudil: Oscillating search algorithms for feature selection. Proceedings of the 15th International Conference on Pattern Recognition, 406-409. IEEE Computer Society, Los Alamitos 2000.   Download
41. H. Mayer, Petr Somol, R. Huber, Pavel Pudil: Improving statistical measures of feature subsets by conventional and evolutionary approaches. Lecture Notes in Computer Science. 1876. Advances in Pattern Recognition. Proceedings, 77-86. Springer, Berlin 2000.
42. M. Kudo, Petr Somol, Pavel Pudil, M. Shimbo, J. Sklansky: Comparison of classifier-specific feature selection algorithms. Lecture Notes in Computer Science. 1876. Advances in Pattern Recognition, 677-686. Springer, Berlin 2000.
43. Petr Somol, Pavel Pudil, F. J. Ferri, J. Kittler: Fast Branch & Bound algorithm in feature selection. Proceedings of SCI 2000. The 4th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, 646-651. IIIS, Orlando 2000.   Download
44. Pavel Paclík, Jana Novovičová, Pavel Pudil, Petr Somol: Road sign classification using the Laplace kernel classifier. Proceedings of the 11th Scandinavian Conference on Image Analysis, 275-282. Pattern Recognition Society Denmark, Lyngby 1999.
45. Jiří Grim, Pavel Pudil: Interactive presentation of socio-economic databases by means of probabilistic models. Proceedings of the 17th International Conference on Mathematical Methods in Economics '99, 103-108. VŠE, Praha 1999.
46. Pavel Pudil, Jana Novovičová, Petr Somol: Knowledge based feature selection in statistical pattern recognition. International Symposium on Pattern Recognition. "In Memoriam Pierre Devijver", 129-134. Royal Military Academy, Brussels 1999.
47. Pavel Pudil, K. Fuka, K. Beránek, P. Dvořák: Use of floating search methods in regression models. Proceedings of the 17th International Conference on Mathematical Methods in Economics '99, 219-224. VŠE, Praha 1999.
48. Pavel Pudil, K. Fuka, K. Beránek, P. Dvořák: Potential of artificial intelligence based feature selection methods in regression models. Proceedings of the Third International Conference on Computational Intelligence and Multimedia Applications 1999, 159-163. IEEE Computer Society Press, Los Alamitos 1999.
49. Pavel Pudil, Jana Novovičová, Petr Somol, Radislav Vrňata: Feature selection expert - user oriented approach. Methodology and concept of the system. Lecture Notes in Computer Science. 1451. Advances in Pattern Recognition. Proceedings, 573-582. Springer, Berlin 1998.
50. Jiří Grim, Jana Novovičová, Pavel Pudil, Petr Somol, F. J. Ferri: Initializing normal mixtures of densities. Proceedings of the 14th International Conference on Pattern Recognition, 886-890. IEEE, Los Alamitos 1998.
51. Jiří Grim, Pavel Pudil: On virtually binary nature of probabilistic neural networks. Lecture Notes in Computer Science. 1451. Advances in Pattern Recognition. Proceedings, 765-774. Springer, Berlin 1998.
52. Pavel Pudil: Management znalostí. Systémy na podporu rozhodování ve zdravotnictví, -. FM VŠE, Jindřichův Hradec 1998.
53. Pavel Pudil: Využití učících se metod rozpoznávání pro podporu rozhodování v klinické praxi i ve zdravotní péči. Systémy na podporu rozhodování ve zdravotnictví, -. FM VŠE, Jindřichův Hradec 1998.
54. Pavel Pudil, Jana Novovičová, Petr Somol, Radislav Vrňata: User oriented approach to feature selection in statistical pattern recognition. Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu. Workshop '97 grantu VS 96063, 15-26. Fakulta managementu JU, Jindřichův Hradec 1997.
55. Z. Říhová, Pavel Pudil: Manažérské chování z hlediska participativního rozhodování. Vybrané výsledky mezinárodní studie. Systémové přístupy '96. Sborník, 105-112. VŠE, Praha 1997.
56. Pavel Pudil, Jana Novovičová, Petr Somol, Radislav Vrňata: Conceptual base of feature selection consulting system. Proceedings of the 1st IAPR TC1 Workshop on Statistical Techniques in Pattern Recognition, 125-134. ÚTIA AV ČR, Praha 1997.
57. Pavel Pudil, Z. Říhová: Participativní rozhodování z hlediska chování manažérů a distribuce informací. Vybrané výsledky mezinárodní studie. Manažerské rozhledy '96. Sborník prací FM JU, 33-34. FM JU, Jindřichův Hradec 1997.
58. Pavel Pudil, Z. Říhová: Potential of floating search methods for managing redundant information. Proceedings of the 4th Interdisciplinary Information Management Talks, 72-81. R.Oldenbourg, München 1997.
59. Pavel Pudil, K. Fuka, J. Plešingr, Petr Somol, Radislav Vrňata: Vize a koncepce výstupu z projektu "Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu". Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu. Workshop '97 - Grant VS 96063, 41-49. FM JU, Jindřichův Hradec 1997.
60. Pavel Pudil, Jana Novovičová, F. J. Ferri: New tools for knowledge guided approach to feature selection in statistical pattern recognition. Intelligent Feature Selection: Statistical and Neural Approaches, 1-4. University of Sussex, Brighton 1996.
61. F. J. Ferri, J. Albert, I. Gracia, F. Pla, Pavel Pudil, Jana Novovičová: Hierarchical feature selection: A decision tree based approach. Intelligent Feature Selection: Statistical and Neural Approaches, 7-8. University of Sussex, Brighton 1996.
62. Pavel Pudil, Z. Říhová: Potential of floating search methods for managing redundant information. IDIMT '96. 4th Interdisciplinary Information Management Talks. Proceedings, 72-81. R.Oldenbourg, München 1996.
63. Jana Novovičová, Pavel Pudil, Petr Somol: Feature selection in statistical pattern recognition via modified model with latent structure. Computer-Intensive Methods in Control and Signal Processing. Preprints of the 2nd European IEEE Workshop CMP'96, 217-222. ÚTIA AV ČR, Praha 1996.
64. Jana Novovičová, Pavel Pudil, J. Kittler: Feature selection based on divergence for empirical class densities. Proceedings of the 9th Scandinavian Conference on Image Analysis, 989-996. SSAB, Uppsala 1995.
65. Pavel Pudil, Jana Novovičová, F. J. Ferri, J. Kittler: Advances in the statistical methodology for the selection of image descriptors for visual pattern representation and classification. Lecture Notes in Computer Science. 970. Computer Analysis of Images and Patterns, 832-837. Springer, Berlin 1995.
66. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, F. J. Ferri: Methods of dimensionality reduction in statistical pattern recognition. Computer-Intensive Methods in Control and Signal Processing, 185-198. ÚTIA AV ČR, Praha 1994.
67. * F. J. Ferri, Pavel Pudil, Jana Novovičová: Methods for selecting features from high dimensional pattern spaces. Computer-Intensive Methods in Control and Signal Processing, 273-278. ÚTIA AV ČR, Praha 1994.
68. * Pavel Pudil, F. J. Ferri, Jana Novovičová, J. Kittler: Floating Search methods for feature selection with nonmonotonic criterion functions. International Conference on Pattern Recognition. Proceedings, 279-283. IEEE Computer Society Press, Los Alamitos 1994.
69. * F. J. Ferri, Pavel Pudil, M. Hetel, J. Kittler: Comporative study of techniques for large-scale feature selection. Pattern Recognition in Practice IV: Multiple Paradigms, Comporative Studies and Hybrid Systems, 403-413. Elsevier, Amsterdam 1994.
70. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, J. Kittler: Computationally Efficient Quasioptimal Algorithms for Feature Selection. Czech Pattern Recognition Workshop '93, 12-17. Czechoslovak Pattern Recognition Society, Praha 1993.
71. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, J. Kittler: Automatic Machine Learning of Decision Rule for Classification Problems in Image Analysis. Proceedings of the 4th British Machine Vision Conference, 15-24. BMVA Press, Sheffield 1993.
72. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, Svatopluk Bláha, J. Kittler: Multistage Pattern Recognition with Reject Option. Proceedings of the 11th International Conference on Pattern Recognition, 92-95. IEEE Computer Society Press, Los Alamitos 1992.
73. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, Svatopluk Bláha: Experimental Study of the Relationship of the Error Probability to Certain Separability Measures in Normal Classification. Proceedings DIANA III Conference on Discriminant Analysis, Cluster Analysis, Factor Analysis, and Related Topics of Multivariate Statistics and Data Analysis, 221-232. MÚ ČSAV, Praha 1990.
74. * Pavel Pudil, Svatopluk Bláha, Z. Pertold: Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomocí programového systému PREDITAS. Matematické metody v geologii, 119-125. ČSVTS, Příbram 1989.
75. * Svatopluk Bláha, Pavel Pudil, F. Patočka: Programový systém PREDITAS a možnosti jeho aplikace v geologii. Matematické metody v geologii, 6-17. ČSVTS, Příbram 1989.
76. * Svatopluk Bláha, Pavel Pudil: Diagnostické rozhodování pomocí programového systému PREDITAS. MEDSOFT 89, 11-12. Dům techniky ČSVTS, Praha 1989.
77. * Z. Říhová, Pavel Pudil, Svatopluk Bláha: Klasifikace podniků z hlediska použitelnosti typových řešení ASŘ. Systémové inženýrství '88, 210-211. Dům techniky ČSVTS, Praha 1988.

Other publications (16)

1. Petr Somol, Pavel Vácha, Stanislav Mikeš, Jan Hora, Pavel Pudil, Pavel Žid: Introduction to Feature Selection Toolbox 3 – The C++ Library for Subset Search, Data Modeling and Classification. Research Report 2287. ÚTIA, Praha 2010.   Download
2. Petr Somol, Jana Novovičová, Pavel Pudil, J. Kittler: Feature Selection - A Very Compact Survey Over the Diversity of Existing Approaches. Research Report 2285. ÚTIA AV ČR, v.v.i, Praha 2010.
3. Petr Somol, Pavel Pudil: Sequential Retreating Search Methods in Feature Selection. Research Report 2286. ÚTIA, Praha 2010.
4. Michal Haindl, Pavel Pudil, Petr Somol: Model-Based Visual Inspection. MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers . UWB, Plzeň 2007.
5. Pavel Pudil, Petr Somol, Michal Haindl: Selection of Most Informative Variables in Statistical Pattern Recognition. MATEO -The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers . UWB, Plzeň 2007.
6. Petr Somol, Jana Novovičová, Pavel Pudil: Advances in Feature Selection Methodology: an Overview of Recent ÚTIA Results. Interní publikace - DAR - ÚTIA 2006/21. ÚTIA AV ČR, Praha 2006.
7. * Pavel Pudil: [Recenze]. IAPR Newsletter 16:4 (1994), 5.
8. * Jana Novovičová, Pavel Pudil, J. Kittler: Feature Selection for Discrimination Based on Finite Mixtures Approximation of Class Densities. Research Report 1/93. University of Surrey, Surrey 1993.
9. * Pavel Pudil: [Recenze]. IAPR Newsletter 15:4 (1993), 4-5.
10. * Pavel Pudil: [Recenze]. British Maschine Vision Association News 3:2 (1992), 7.
11. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, N. Choakjarernwanit, J. Kittler: A Comparative Evaluation of Floating Search Methods for Feature Selection. Research Report VSSP-TR-5/92. University of Surrey, Guildford 1992.
12. * Pavel Pudil, Jana Novovičová, N. Choakjarernwanit, J. Kittler: Selection of Features Optimizing a Finite Mixture Approximation of Nonparametric Densities. Research Report VSSP-TR-3/92. University of Surrey, Guildford 1992.
13. * Pavel Pudil, Jana Novovičová: On the Amplifying Dependence Effect in Feature Selection. Research Report 4/92. University of Surrey, Surrey 1992.
14. * Svatopluk Bláha, Jana Novovičová, Pavel Pudil: Solution of pattern recognition problem by means of the PREDITAS program system. Part IV. Realization. ÚTIA ČSAV, Praha 1990.
15. * Svatopluk Bláha, Pavel Pudil: Volba způsobu řešení diagnostických úloh. ÚTIA ČSAV, Praha 1990.

Miscellaneous (3)

1. F. J. Ferri, J. M. Inesta, A. Amin, Pavel Pudil: Advances in Pattern Recognition. Lecture Notes in Computer Science. 1876. Springer, Berlin 2000.
2. A. Amin, D. Dori, Pavel Pudil, H. Freeman: Advances in Pattern Recognition. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science. 1451. Springer, Berlin 1998.
3. Pavel Pudil, Jana Novovičová, Jiří Grim: Proceedings of the 1st IAPR TC1 Workshop on Statistical Techniques in Pattern Recognition. ÚTIA AV ČR, Praha 1997.