MSAR BTF Model

TitleMSAR BTF Model
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2011
AuthorsHavlíček, M.
Conference NameDoktorandské dny 2011
Volume1
Pagination47-56
Date Published11/2011
PublisherČeské vysoké učení technické v Praze
Conference LocationPraha
ISBN Number978-80-01-04907-5