Biblio

Export 2 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: Author is Malík, A.  [Clear All Filters]
2003
Novovičová, J., and A. Malík, "Application of finite mixtures to text document classification", Znalosti 2003. Sborník příspěvků 2. ročníku konference, Ostrava, VŠB, pp. 23-32, February, 2003.
Novovičová, J., and A. Malík, "Application of multinomial mixture model to text classification", Pattern Recognition and Image Analysis, Berlin, Springer, pp. 646-653, June, 2003.