Publications - Jiří Humpolíček


Other publications (1)

1. Jiří Humpolíček: Text document classification. Research Report 2175. ÚTIA AV ČR, Praha 2006.