Publications - Tomáš Marek


Journal articles (1)

1. * Tomáš Marek: On invertibility of a random coefficient moving average model. Kybernetika 41:6 (2005), 743-756. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i..

Conference papers (1)

1. * Tomáš Marek, Petr Tichavský: On the Estimation of Mutual Information. ROBUST 2008, 263-269. JČMF, Praha 2009.   Download

Other publications (5)

1. * Tomáš Marek, Karel Vrbenský: Algoritmy adaptace dvojrozměrných rozdělení metodou minimalizace divergencí. Interní publikace DAR - ÚTIA 2007/12. ÚTIA AV ČR, Praha 2007.
2. * Tomáš Marek, Karel Vrbenský: Minimum Pearson divergence adaption of bivariate distributions. Prague Stochastics 2006, 64-64. MATFYZPRESS, Praha 2006.
3. * Pavel Boček, Tomáš Marek, Igor Vajda: Discrete Efficient Methods 1: Testing Compound Hypotheses. Interní publikace - DAR - ÚTIA 2005/15. ÚTIA AV ČR, Praha 2005.
4. * Tomáš Marek, Igor Vajda, Karel Vrbenský: Minimum divergence adaptation of bivariate distributions. Interní publikace - DAR - ÚTIA 2005/44. ÚTIA AV ČR, Praha 2005.