Publication details

Conference Paper (international conference)

Initializing normal mixtures of densities

Grim Jiří, Novovičová Jana, Pudil Pavel, Somol Petr, Ferri F. J.

: Proceedings of the 14th International Conference on Pattern Recognition, p. 886-890 , Eds: Jain A. K., Venkatesh S., Lovell B. C.

: IEEE, (Los Alamitos 1998)

: ICPR '98 /14./, (Brisbane, AU, 16.08.1998-20.08.1998)

: IAA2075703, GA AV, IAA2075608, GA AV, GA402/97/1242, GA ČR, VS96063, MŠMT

: 09K

: BD