Publication details

Objektová analýza a návrh systému pro podporu rozhodování. Výsledky a zhodnocení

Journal Article

Fuka K., Pudil Pavel


serial: Acta Oeconomica Pragensia vol.8, 2 (2000), p. 60-70

research: AV0Z1075907

project(s): VS96063, MŠMT

abstract (cze):

V práci je nastíněno použití objektově orientované metodiky a techniky pro návrh systému pro podporu manažerského rozhodování.

abstract (eng):

Use of object oriented methodology and techniques for designing a system of managerial decision-making support is outlined.

Cosati: 05D

RIV: BC