Publication details

Journal Article

Objektová analýza a návrh systému pro podporu rozhodování. Výsledky a zhodnocení

Fuka K., Pudil Pavel

: Acta Oeconomica Pragensia vol.8, 2 (2000), p. 60-70

: AV0Z1075907

: VS96063, MŠMT

(cze): V práci je nastíněno použití objektově orientované metodiky a techniky pro návrh systému pro podporu manažerského rozhodování.

(eng): Use of object oriented methodology and techniques for designing a system of managerial decision-making support is outlined.

: 05D

: BC